Sv Grönsaksmästare i ekonomisk förening består av medlemmar som erbjuder kvalitetsprodukter, alla odlade med omtanke om klimat och miljö.

Vår huvudsakliga uppgift är att säkerställa att våra medlemmar får högsta möjliga avsättning på sin produktion samt uppnår god lönsamhet i sin verksamhet.

Vi startade år 2000 och har i nuläget tjugosex medlemmar. Våra medlemmar finns från södra Sverige upp till Mellansverige. Inom föreningen har vi en stor bredd med allt  från specialodlingar till konventionella och ekologiska odlingar.

För att säkerställa avsättningen av våra medlemmars produktion har vi valt att teckna ett försäljningsavtal med Grönsaksmästarna Nordic AB till vilka vi säljer merparten av våra kvantiteter. Avtalet gör våra medlemmar till prioriterade producenter vilket innebär att avsättningen av deras produktion är garanterad. Grönsaksmästarna är ett marknadsbolag med etablerade kontakter och lång erfarenhet inom grönsaksbranschen


Kvalitet & Miljö

Vårt mål är 100%...

därför arbetar vi prioriterat och ständigt med kvalitetsfrågor. Som kund ska man vara säker på att vi alltid levererar en produkt av bästa kvalitet vid rätt tillfälle. Certifiering är ett viktigt redskap för att säkra kvaliteten. Vi ställer krav på våra medlemmar eftersom vi liksom de eftersträvar högsta kvalitet på produkterna.

Kvalitetsmål

Det övergripande kvalitetsmålet är att leverera de produkter och den service kunder och leverantörer efterfrågar, detta i en jämn kvalitet och i ett jämnt och kontrollerat flöde. I kvalitetsbegreppet inkluderas såväl råvara och presentationen (märkning, bandning, dokumentation etc ) som kringliggande kvalitetsledningssystem.

Miljöpolicy

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan för de
produkter och tjänster som vi levererar genom:

 • att delta i projekt för att ta fram förpackningar
  som tillverkas av förnyelsebar råvara.
 • att arbeta med avfallssortering som begränsar
  miljöpåverkan.
 • att ständigt ifrågasätta om produkter som köps
  in har en rimlig miljöpåverkan.
 • att i möjligaste mån begränsa användandet
  av kemikalier.
 • att säkerställa att våra medlemmar är GLOBALGAP-, IP- eller KRAV-certifierade.

Medlemsskap

Planerat odlingsår

Som medlem i vår förening hjälps vi åt att planera ditt odlingsår för att optimera skördeutfallet och undvika onödigt svinn. Vidare får du som medlem i vår förening del i vårt exklusiva försäljningsavtal vilket garanterar avsättningen av din produktion till ett marknadsmässigt pris.

Förmånligt EU stöd

Vi är sedan vi bildades en av EU erkänd producentorganisation och har därför möjlighet att söka förmånliga EU stöd. Som medlem är du delaktig i vårt verksamhetsprogram och kan söka EU-stöd för investeringar i t ex energi-, miljö-, kvalitets- och produktionsförbättrande åtgärder. Vi hjälper dig även med stöd för rådgivning, certifiering och analyser.

Studieresor

Som en del i vårt erfa-program ingår utbildande studieresor vilket vi gör regelbundet. Detta gör vi för att tillsammans få inspiration och möjlighet att med kollegor ventilera problemen men framförallt möjligheterna med odling. Gemensamt besöker vi dessutom regelbundet olika mässor både i Sverige och utomlands.


Tekniska lösningar underlättar odlarnas arbete

För att underlätta för våra medlemmar har vi en lättanvänd och mycket informativ webbportal. Här kan du bl a ta fram statistik och läsa om nyheter och du kan även följa dina avräkningspriser, printa etiketter och följesedlar.